Reglement

 • Het is ten strengste verboden om op het bij OLIVEO in gebruik zijnde velden met kunstgras te roken en/of kauwgum te gebruiken.
 • Voetbalvereniging OLIVEO stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen en/of lichamelijk letsel. De leiders dienen alle voorwerpen van waarde zelf in bewaring te nemen. Gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de toernooicommissie.
 • Bij nawijsbare vernielingen aan onze eigendommen of gehuurde opstallen (b.v. tenten) zullen de kosten van vervanging of herstel in rekening worden gebracht bij de betrokken vereniging, waarvan een speler schade heeft veroorzaakt.
 • Wij verzoeken alle leiders er op toe te zien, dat de gebouwen, kleedkamers en velden ordelijk gebruikt en achtergelaten worden.
 • Het is verboden stoelen en tafels uit de kantine en/of de terrassen mee te nemen naar de velden en het tentenkamp.
 • Het is verboden glaswerk en flessen mee naar de velden en het tentenkamp te nemen. De leiding zal hier strikt op toezien in het belang van de veiligheid van de spelers. Alleen plastic flessen en blikwerk zijn toegestaan. Vergeet niet het tenten-kamp staat op een voetbalveld.
 • Bij het verlaten van het sportpark, voor bezoek aan het zwembad e.d. zijn de leiders verantwoordelijk voor de eigen teams. De leider die met zijn team het sportpark verlaat dient de organisatie hiervan op de hoogte te stellen. Het is niet toegestaan dat spelers zonder begeleiding het sportpark verlaten.

Kampeerreglement

 • Het is niet mogelijk om met voertuigen het kampeerterrein te bereiken.
 • Vanwege brandveiligheidsvoorschriften zijn op het kampeerterrein brandblusapparaten geplaatst. Gelet op de noodzaak hiervan wordt aan de leiding van de deelnemende teams verzocht erop toe te zien dat deze middelen door de spelers niet als speeltuig worden gebruikt.
 • Het is verboden om op het tentenkamp te barbecuen of anderszins vuur te gebruiken. Het gebruik van een barbecue op gas is uitsluitend toegestaan na overleg met de toernooileiding.
 • De teams behoren tijdens en na afloop van het toernooi het afval rond en in de tent op te ruimen.
 • Spelers die worden aangetroffen in tenten die door andere verenigingen in gebruik zijn zullen van het sportpark verwijderd worden.
 • De bestelde maaltijden worden genuttigd in de sporthal. Informatie over het tijdstip van het verstrekken van de maaltijden kunt u dagelijks afhalen bij de toernooileiding. We doen een dringend beroep op de teams hiervoor op tijd aanwezig te zijn.
 • Voor noodgevallen kan men ‘s-nachts bij de toernooileiding/EHBO terecht, deze bevinden zich in de bestuurskamer en/of de commissiekamer van de wedstrijdleiding

Sponsoren

logo-toussaint
logo worreljetten
 
logo impressed

logo clubvan100